"Технологія виготовлення"

Підсистема, що призначена для автоматизації технологічної підготовки виготовлення одягу. Програма створює зручне середовище для роботи технолога.

Переваги підсистеми "Технологія виготовлення"

Illustration

Універсальна у використанні

Illustration

Ефективна для роботи з усіма видами швейних виробів

Illustration

Автоматичний розрахунок часу та вартості виготовлення

Програма універсальна у використанні та ефективна для роботи з усіма видами швейних виробів.

Технолог заповнює спеціальні довідники з урахуванням особливостей конкретного підприємства: асортимент виробів, спеціальності, обладнання тощо.

Illustration

Далі спеціаліст формує Довідник неподільних операцій. Кожна типова операція має стандартний формат.

програма для технолога швейне виробництво

Для конкретного виробу формується тех.послідовність виготовлення з використанням неподільних операцій з довідника або з іншої послідовності.Програма автоматично розрахує час та вартість виготовлення виробу.Для швейного обладнання можна задати особливості швів, і програма автоматично розрахує витрати ниток на виріб.
При виготовленні виробу на потоці спеціаліст комплектує неподільні операції в організаційні та складає схему поділу праці.
Щоб формувати організаційні операції з максимальним наближенням до такту потоку, технологу надаються засоби для зручного підбору неподільних операцій з урахуванням видів обладнання та тривалості виконання.
На основі даних зі схеми поділу праці автоматично розраховуються необхідні показники продуктивності потоку та формуються звіти.
Графік узгодженості (синхронності) наочно показує ступінь завантаженості робочих місць, дозволяє виявити суттєві відхилення від такту потоку та ухвалити коригувальні рішення.
При зміні параметрів схеми поділу праці (кількість робітників, тривалість зміни, обладнання, що використовується) програма автоматизації технологічної підготовки виробництва перерахує витрати часу, потужність потоку, вироблення робітників та інші показники.
У програмі автоматично формуються Зведення обладнання, Зведення робочої сили, Зведена відомість для нарахування заробітної плати.
Дана підсистема САПР Грація автоматизує робоче місце технолога та створює зручну среду для складання технологічної послідовності, схеми поділу праці та розрахунку заробітної плати, урахування витрат ниток, визначення потреби у устаткуванні, можливості оперативного коригування потоку з метою усунення «вузьких місць».