Договір-оферта

Редакція від 01.01.2024
Даний договір укладається між Фізичною особою-підприємцем Єщенко Андрієм Віталійовичем, ІНН № 2938316410, у подальшому «ЛІЦЕНЗІАР», і фізичною особою, у подальшому «ЛІЦЕНЗІАТ», разом – «Сторони». Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (ЦКУ), даний Договір є офертою. Договір між Сторонами вважається укладеним і набуває сили з моменту акцепту ЛІЦЕНЗІАТОМ. Відповідно до статті 642 ЦКУ, безумовним прийняттям (акцептом) умов даного Договору вважається факт здійснення оплати ЛІЦЕНЗІАТОМ.
Даний Договір, що укладається шляхом акцепту даної оферти, не потребує двостороннього підписання та є дійсним у електронному вигляді.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ послуги з надання права на використання (просту невиключну ліцензію») системи автоматизації проектування та підготовки виробництва швейних виробів «ГРАЦІЯ» (далі за текстом – САПР «Грація») у порядку та на умовах, визначених даним Договором.
Період надання послуги з надання права на використання САПР Грація узгоджується Сторонами та вказується у рахунку на сплату.
Авторське право ЛІЦЕНЗІАРА на систему автоматизації проектування та підготовки виробництва швейних виробів «ГРАЦІЯ» зареєстровано у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі 24 січня 2019 року, Свідоцтво №84809 про реєстрацію авторського права на твір.
2. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИСплата за отримання послуг з надання права використання САПР «Грація» здійснюється ЛІЦЕНЗІАТОМ шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ЛІЦЕНЗАРА протягом 5 днів після установки САПР «Грація» та перевірки її роботоздатності.
Сплата рахунку означає акцепт ЛІЦЕНЗІАТОМ відповідних умов даного Договору, а також є підтвердженням отримання наданих ЛІЦЕНЗІАРОМ послуг та відсутністю у ЛІЦЕНЗІАТА будь-яких претензій відносно строків та роботоздатності САПР «Грація».
Сплата здійснюється відповідно до цін, що вказані у Прайс-листі ЛІЦЕНЗІАРА, на підставі рахунків, що виставляються ЛІЦЕНЗІАТУ та направляються на адресу електронної пошти.
Повернення перерахованих ЛІЦЕНЗІАТОМ ЛІЦЕНЗІАРУ грошових коштів не передбачене.Програмне забезпечення відноситься до об'єктів авторських прав, право використання САПР «Грація» поверненню та обміну не підлягають.
У разі вчинення ЛІЦЕНЗІАТОМ оплати помилково, ЛІЦЕНЗІАТ має право на повернення помилково сплачених коштів при поданні відповідної заявки ЛІЦЕНЗІАРУ на moc.liamg%40sdacaizarg протягом 5 календарних днів з моменту здійснення оплати.
Для повернення оплати ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується попередньо надати ЛІЦЕНЗІАРУ віддалений доступ до свого комп'ютера з використанням TeamViewer для видалення встановленої раніше САПР Грація.

ЛІЦЕНЗІАР є платником єдиного податку, ПДВ не передбачений.
3. НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ САПР «ГРАЦІЯ»3.1 Надання послуг з надання права на використання САПР «Грація» здійснюється шляхом установки по мережі Інтернет на один комп’ютер або ноутбук ЛІЦЕНЗІАТА та запису у пам’яті ЕОМ програмного забезпечення САПР «ГРАЦІЯ», що сумісне з операційними системами Windows XP, 7, 8 ,10 (32 и 64 bit), не встановлюється на віртуальні машини і Windows Server та надає можливості:- автоматизації задач проектування всіх видів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, трикотажних та хутряних виробів, спеціального та форменого одягу, головних уборів, шкіргалантереї, туристського спорядження та інших швейних виробів- побудови базових конструкцій швейних виробів за будь-якими методиками конструювання та виконання прийомів моделювання у базовому розмірі- автоматичного розмноження конструкції та лекал на необхідний діапазон типових розмірів або індивідуальні фігури шляхом автоматичної перебудови конструкції з відповідними значеннями розмірних ознак- внесення змін до конструкції на будь-якому етапі побудови з автоматичною перебудовою усіх основних, спряжених та похідних деталей із забезпеченням контролю та коригування спряжених деталей- оформлення припусків на шви з можливістю вибору видів припуску для технологічної обробки лекал- автоматичного формування таблиці контрольних вимірювань, специфікації та розрахунку площ лекал- реалізації блочно-модульного конструювання- використання умовного оператору «Якщо» для: забезпечення величини посадки у кожному розмірі, організації інтелектуальних та циклічних процесів проектування; урахування особливостей побудови лекал у кожному розмірі3.2 Мінімальні технічні вимоги для забезпечення роботоздатності САПР «Грація»: Процесор - core i3, Оперативна пам’ять - 2 гб, Роздільна здатність монітору 1920х1080.
3.3 ЛІЦЕНЗІАР надає Інструкції з експлуатації, адміністрування та відновлення САПР «Грація» у момент установки САПР «Грація».
4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ4.1 ЛІЦЕНЗІАР здійснює гарантійний супровід встановленого програмного забезпечення упродовж періоду надання права використання САПР «Грація»: відповідає на питання, що виникають, у режимі «гарячої лінії» та з використанням функції «Проблема» по мережі Інтернет, надає допомогу у відновленні роботоздатності САПР «Грація» після ремонту або заміни комп’ютерів.Заявка Ліцензіата стандартно обробляється протягом 3 годин у робочий час: понеділок-п'ятниця з 10 до 18 .
4.2 Передача права на використання САПР «Грація» ЛІЦЕНЗІАТОМ іншим особам та організаціям без письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА не допускається.
Ліцензіар гарантує наявність у нього законних підстав для надання Прав використання САПР «Грація» за даним Договором, і на момент розміщення даного Договору-оферти програмне забезпечення САПР "Грация» є вільним від будь-яких вимог третіх осіб.
4.3 ЛІЦЕНЗІАР гарантує, що програмне забезпечення САПР «Грація», право на використання якого надається за цим Договором, не містить будь-якого роду протизаконні матеріали, за якими можливе притягнення до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності, а також шкідливих комп'ютерних програм.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН5.1.Сторони несуть відповідальність один перед одним у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором у порядку, передбаченому законодавством України.
5.2. ЛІЦЕНЗІАТ самостійно несе відповідальність за всі дії, виконані в САПР «Грація», а також збереження створених в САПР «Грація» даних.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬЗ метою реалізації даного Договору ЛІЦЕНЗІАТ дає згоду ЛІЦЕНЗІАРУ на використання, зберігання, обробку та розповсюдження персональних даних тим способом та у тій мірі, що є необхідним для виконання умов даного Договору. ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується не розповсюджувати третім особам особисту інформацію ЛІЦЕНЗІАТА.
Обробка персональних даних ліцензіата здійснюється відповідно до умов обробки, зберігання та використання отриманих персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010.
ЛІЦЕНЗІАТ дає згоду ЛІЦЕНЗІАРУ на отримання інформації про САПР Грація, супутніх сервісів і послуг.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту цього Договору-оферти ЛІЦЕНЗІАТОМ і діє до повного виконання сторонами всіх зобов'язань за договором.
7.2. Цей договір з підписом і печаткою ЛІЦЕНЗІАРА може бути відправлений за запитом ЛІЦЕНЗІАТА на вказану ним поштову адресу. При цьому ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується відправити назад підписаний ним один примірник договору протягом 10 календарних днів з моменту отримання договору.
7.3. Договір є укладеним за місцезнаходженням ЛІЦЕНЗІАРА.
8. НАЙМЕНУВАННЯ, АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРАФО-П Єщенко Андрій Віталійович61174, м. Харків, пр. Перемоги, буд.65-Б, к. 42ІПН 2938316410Платник єдиного податку III групиТел. (067) 923-24-82