Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУРедакціия від 01.01.2023
1. Загальні положення1.1. Дана Політика захисту персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки та захисту фізичною особою-підприємцем Єщенко Андрієм Віталійовичем (далі – Єщенко А.В.) інформації про юридичних та фізичних осіб (далі – Користувач), що може бути отримана Єщенко А.В. при використанні Користувачем сайту, сервісів, служб, програм та продуктів Єщенко А.В. (далі – Сайт, Сервіси).
1.2. Метою даної Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно при використанні сайту, сервісів або в процесі установки і активації САПР «Грація», для придбання товарів/послуг, невиключної ліцензії від несанкціонованого доступу та розголошення.
1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням та захистом інформації, що надається Користувачем, регулюються даною Політикою, іншими офіційними документами Єщенко А.В. та чинним законодавством України.
1.4. Заповнюючи свої дані на сайті та використовуючи Сайт та Сервіси, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання сайту та/або будь-яких сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.
1.6. У разі незгоди Користувача в отриманні інформації від Єщенко А.В. Користувач може відписатися від розсилки:- клікнувши по посиланню "Відписатися внизу листа"- шляхом направлення повідомлення на електронну пошту moc.liamg%40sdacaizargПри надходженні повідомлень на електронну пошту moc.liamg%40sdacaizarg, створюється звернення за підсумками отриманої від користувача інформації. Звернення обробляється максимум протягом 48 годин. В результаті інформація про користувача не включається до сегменту розсилок.
2. Мета збору, обробки та зберігання інформації, наданої Користувачами сайту2.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Єщенко А. В. обробляє персональні дані Користувача з метою:- ідентифікації сторони в рамках угод і договорів, що укладаються з Єщенко А. В.- надання Користувачеві товарів / послуг, невиключної ліцензії, доступу до Сайту, Сервісів- зв'язку з Користувачем, надсилання Користувачеві транзакційних листів в момент отримання заявки на установку САПР "Грація" на сайті або отриманні оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, надсилання Користувачеві повідомлень, запитів- надсилання Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру - не більше 5 повідомлень на день3. Умови обробки персональної інформації, наданої Користувачем та її передачі третім особам3.1. Єщенко А.В. вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення.
3.2. Єщенко А.В. надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам і підрядникам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Сервісів і надання Послуг, продажу товарів, отриманні невиключної ліцензії Користувачем.
3.3. Єщенко А.В. має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.
3.4. Єщенко А.В. не перевіряє достовірність інформації, наданої Користувачем, і виходить з того, що Користувач в рамках сумлінності надає достовірну і достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін в раніше надану інформацію при появі такої необхідності, включаючи, але не обмежуючись, зміну номера телефону.
4. Умови користування Сайтом, Сервісами4.1. Користувач при користуванні Сайтом, підтверджує, що:- володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому заповнювати форми і запити на Сайті- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання послуг Сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається Користувачем на його власний розсуд- усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не обумовлених у цій Політиці і може бути скопійована і поширена ними- ознайомлений зі цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і приймає на себе зазначені в ній права і обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем4.2. Єщенко А.В. не перевіряє достовірність одержуваної (збираної) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов'язань перед Користувачем.
5. Склад персональних даних5.1. В рамках даної Політики під «персональною інформацією Користувача» мається на увазі:
5.1.1. Дані, надані користувачем самостійно при користуванні Сайтом, сервісами, включаючи, але не обмежуючись: ім'я, прізвище, номер мобільного телефону та/або адреса електронної пошти, місто, інформація про освіту, про професійну діяльність.
5.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
5.1.3. Інша інформація про Користувача, збір та/або надання якої визначено у Регулюючих документах окремих Сервісів Єщенко А.В.
6. Зміна та видалення персональних даних6.1. Користувач може в будь-який момент змінити (обновити, додати) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, направивши лист з інформацією на адресу електронної пошти moc.liamg%40sdacaizarg7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовуване законодавство7.1. Єщенко А.В. має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://graziacad.in.ua/konfidenciynist
7.2. До цієї політики і відносин між Користувачем і Єщенко А.А., що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції8.1. Усі пропозиції або питання з приводу даної Політики слід повідомляти на електронну пошту moc.liamg%40sdacaizarg